"Kaspi"


1881-1919-cu illərdə Bakıda rus dilində nəşr olunan ictimai-siyasi, ədəbi qəzet. Naşir və redaktorları V.Kuzmin, N.Sokolinski, H.Z.Tağıyev (naşir), Ə.M.Topçubaşov, Ə.Hüseynzadə, H.Zərdabi və başqaları olub.