Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri


Azərbaycan neftini Türkiyənin Aralıq dənizində yerləşən Ceyhan terminalı vasitəsilə dünya bazarlarına çatdırılmasını təmin edən əsas ixrac boru kəməri. 2006-cı ildə istifadəyə verilmişdir. Ümumi uzunluğu 1768 km (Azərbaycanda 443 km, Gürcüstanda 250 km, Türkiyədə 1075 km), illik ötürmə qabiliyyəti 50 milyon tondur.
 
 
 
          Ceyhan şəhəri, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti         
BTC-də ilk türk tankerləri Ceyhan şəhəri, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti