Sosialist Əməyi Qəhrəmanı


Keçmiş SSRİ-də fəxri ad. Bu ada xalq təsərrüfatı, elm və mədəniyyətin inkişafında xüsusi xidmətləri olmuş şəxslər layiq görülürdü.