Əfəndiyev Rəşid bəy (1863-1942)


Azərbaycan maarif xadimi, yazıçı, etnoqraf.