Rəsulzadə Məmməd Əmin (1884-1955)


Azərbaycan dövlət xadimi, Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi.