Azərbaycan dövlətinin neft strategiyası


Azərbaycan Respublikasının müstəqillik əldə etdikdən sonra ona məxsus karbohidrogen ehtiyatlarının xarici neft şirkətləri ilə əməkdaşlıq əsasında kəşfiyyatını, hasilini, dünya bazarlarına çıxarılmasını və əldə ediləcək gəlirlərdən hansı konkret məqsədlər üçün istifadə edilməsini özündə əks etdirən uzunmüddətli siyasi-iqtisadi fəaliyyətlərin məcmusundan ibarət dövlət proqramı.