"Həyat"


Gündəlik ictimai-siyasi, iqtisadi və ədəbi qəzet. 1905-1906-cı illərdə Bakıda "Kaspi" mətbəəsində Azərbaycan dilində nəşr edilib. Naşiri Əlimərdanbəy Topçubaşov, redaktorları Əhmədbəy Ağayev və Əlibəy Hüseynzadə olub.