Zərdabi Həsən bəy (1842-1907)


 Azərbaycan maarifçi-demokratı, təbiətşünas, publisist, pedaqoq, Azərbaycan dilində ilk qəzetin ("Əkinçi" qəzeti) naşiri.