Xəzərneftqaz sərgisi


Dünyanın müxtəlif ölkələrinə məxsus neft-qaz sənayesinin ayrı-ayrı istehsal və xidmət sahələri üzrə ixtisaslaşmış iri şirkətlərin hər il Bakıda keçirilən sərgisi.