Şevardnadze Eduard (1928)


Gürcüstan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi (1972-1985), SSRİ xarici işlər naziri (1985-1990), Gürcüstan Respublikasının rəhbəri (1992-1995), Gürcüstan Respublikasının Prezidenti (1995-2003).