Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının (BMT TŞ) qətnamələri


BMT TŞ-nin qətnamələri-1993-cü il ərzində BMT TŞ-nin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair qəbul etdiyi qətnamələr.  822, 853, 874, 884 saylı qətnamələr qəbul edilmişdir. Hər bir qətnamə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərinin Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində qəbul edilmişdir. Qətnamələrdə Azərbaycanın ərazi toxunulmazlığı bir daha təsdiq edilmiş, dərhal atəşkəs elan olunması, hərbi əməliyyatlara son qoyulması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılması tələbləri irəli sürülmüşdür. Qətnamələrdə irəli sürülən tələblərə bu günə kimi Ermənistan Respublikası tərəfindən əməl olunmamışdır.
 

BMT TŞ-nın binası qarşısında bayraqlar BMT TŞ-nın binası qarşısında müharibə əleyhinə simvolik heykəltəraşlıq əsəri BMT TŞ-nın binasında otaq BMT TŞ-nın palatası‎