"Soni Media Uorld"


Yapon şirkəti. Yüksək texnologiyası ilə beynəlxalq miqyasda tanınan bu ‎korporasiya müasir dövrün tələblərinə cavab verən elektronika aparatlarının istehsalı üzrə dünyada ‎liderlər arasındadır.