Rza Rəsul (Rzayev) (1910-1981)


Azərbaycan şairi, ictimai xadim.