Konstitusiya Məhkəməsi


Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya məhkəməsi nəzarəti orqanı.