Vahid Əliağa (Əlağa Məmmədqulu oğlu İsgəndərov) (1895-1965)


 Azərbaycan şairi.