Nobel qardaşları


Robert və Lüdviq Nobellər 1879-cu ildə Bakıda "Nobel qardaşları" şirkətini təsis edərək, burada neftin hasili və ixracı ilə məşğul olmağa başlayıb. Çar Rusiyası dövründə Nobellərə məxsus bu şirkət imperiya üzrə bütün neftin 20%-ni və ağ neft emalının 49%-ni verirdi.