TRT


Türkiyə Radio Televiziyası. Türkiyənin dövlət şirkəti olan TRT 1 may 1964-cü ildə yaradılıb.