Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri


 Azərbaycan qazının Avropa bazarlarına nəqli kəməri.