Əmirov Fikrət (1922-1984)


Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ xalq artisti – надо исправить Azərbaycan bəstəkarı, pedaqoq, ictimai xadim.