Əliyev Həsən (1907-1992)


Azərbaycan torpaqşünası, ümumi əkinçilik və təbiəti mühafizə üzrə alim, Ətraf mühit cəmiyyətinin sədri, akademik.