Yusifzadə Xoşbəxt


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki. ARDNŞ-in geologiya, geofizika və emal üzrə vitse-prezidenti. Xəzər dənizinin neft və qaz yataqlarının işlənməsi sahəsində böyük təcrübəyə malik tanınmış mütəxəssisdir.