Qənizadə Sultan Məcid (1866-1937)


 Azərbaycan maarifçisi, yazıçı.