Hüseynov Rəhim (1936)


18.05.1992-26.01.1993-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin sədri olmuşdur.