Vəzirov Əbdürrəhman


1988-1990-cı illərdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi.