Yunokol


İri neft şirkəti (ABŞ). "Əsrin müqaviləsi"ndə payı 10,5% olmuşdur.