Qorbaçov Mixail (1931)


SSRİ Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Baş katibi (1985-1990), SSRİ-nin ilk prezidenti (1990-1991). 1990-cı il 20 yanvar tarixində Azərbaycana Sovet qoşunlarının yeridilməsinə əmr verən şəxs. Bunun nəticəsində yüzlərlə silahsız və günahsız insan məhv edilmişdir.