Beynəlxalq Valyuta Fondu


1944-cü ildə beynəlxalq ticarət və valyuta sahəsində əməkdaşlığın inkişafı məqsədilə yaradılan beynəlxalq valyuta-maliyyə təşkilatı.