Xəndan (Hacıyev) Cəfər (1910-1961)


Azərbaycan ədəbiyyatşünası, tənqidçi, şair.