Rüstəm Süleyman (Rüstəmzadə) (1906-1989)


 Azərbaycan şairi, ictimai xadim.