Ermənistan


1991-1994-cü illərdə Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmiş həmsərhəd dövlət.