Şəki


Azərbaycanın şimal-qərbində yerləşən Şəki rayonunun mərkəzi.