Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı


ABŞ, Kanada və 54 Avropa ölkəsini (cəmi 56) birləşdirən və Avropa regionunda demokratik idarəçilik əsasında təhlükəsizliyi təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş beynəlxalq təşkilat. Üzv dövlətlərin dövlət və hökumət başçılarının 5-6 dekabr 1994-cü il Budapeşt Zirvə görüşündən sonra elan olunub. Budapeşt sammitinə qədər 1 avqust 1975-ci ildən ATƏM (Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi) adlanıb. Daimi təşkilati orqanlarının formalaşdırılması ilə 1 yanvar 1995-ci ildən ATƏT adlanır. Azərbaycan 30 yanvar 1992-ci ildə bu təşkilata üzv qəbul olunub. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi üçün ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçilik edir.