Hacıbəyov Üzeyir bəy (1885-1948)


Azərbaycan bəstəkarı, klassik Azərbaycan musiqisinin banisi.