Soyuq müharibə


SSRİ ilə ABŞ arasında, sosializm bloku ilə NATO arasında 50 il davam etmiş iqtisadi, təbliğat xarakterli, diplomatik və başqa vasitələrdən (hərbi vasitələr istisna olmaqla) istifadə etməklə aparılan münaqişə.