Odlar Yurdu


Qədim dövrlərdən zəngin qaz və neft yataqlarına görə Azərbaycanı belə də adlandırırlar.