Belarus


Avropanın şərqində dövlət, MDB üzvü.
 
 
 
 
 
 
Minsk şəhəri
 
‎"Minsk zamanı" qalası‎
 
‎"Minsk qapıları"‎
 
Minsk şəhərində kilsə
 
Belarus milli kitabxanası
 
Minsk şəhəri, Svisloç çayı
 
Minsk ş., "Avropa" küçəsi
Vitebsk şəhəri
 
Mogilyov şəhəri
 
Postavı şəhəri
Qrodno şəhəri
"Slava" Kurqanı (Şöhrət təpəsi)‎