Dəmirçizadə Əbdüləzəl (1909-1979)


Azərbaycan dilçi alimi.