Abbasov Akim (1911-1992)


Azərbaycan hərbi, ictimai və siyasi xadimi, general.