Izjava predsjednika Azerbajdžana Hejdar Alijeva Azerbajdžanskom narodu povodom 85. obljetnice Azerbajdžanske Demokratske Republike - Baku, 27. svibnja 2003. godine


Dragi sunarodnjaci!

Ove godine obilježava se 85. godišnjica osnivanja Azerbajdžanske Demokratske Republike, koja zauzima važno mjesto u povijesti države našeg naroda kao njegova sjajna i slavna stranica. Nakon neovisnosti Republike Azerbajdžan ovaj praznik ponovno se slavi u našoj zemlji. Na temelju stvarnih događaja, osvrnimo se još jednom na vrijeme postojanja Republike, detaljnije analizirajmo to vrijeme, njegovo mjesto i ulogu u našoj povijesti, sveobuhvatno proučavamo iskustvo izgradnje države.

Uzimajući u obzir da Demokratska Republika Azerbajdžan zauzima dostojno mjesto u povijesti naše države, u veljači ove godine, izdao sam posebnu naredbu o izgradnji spomenika krajem 2003. godine u Baku, posvećenog Demokratskoj Republici.

Azerbajdžanska Demokratska Republika kao prva Demokratska Republika na muslimanskom Istoku, pojavila se kao logičan rezultat stoljetnog socialno-ekonomskog, društveno-političkog i kulturnog razvitka naše zemlje, nacionalnog buđenja i obnove našeg naroda. Azerbajdžanska Demokratska Republika je pokazatelj razine političke svijesti našeg naroda, njegovog intelektualnog i kulturnog potencijala, velikog talenta i sposobnosti.

28. svibnja 1918. godine proglašena je neovisnost Azerbajdžana, u formiranju i provedbi aktivnosti Demokratskom Republikom velike zasluge pripadaju poglavarima Republike, kao što su Alimardan beg Topčubašev, Mamedemin Rasulzade, Fatali han Hojski, Nasib beg Jusifbejli, Samed beg Mehmandarov, Aliaga Šihlinski i drugi. Imena ovih istaknutih državnika, domoljuba i intelektualaca, profesionalnih vojnika zauvijek su urezana u sjećanja našeg naroda.

Azerbajdžanska Demokratska Republika bila je primjer nove države i društva, prirodno kombinirajući demokratske vrijednosti Europe, a posebno Istočne kulture. Unatoč činjenici da je prva Republika potrajala samo 23 mjeseca, koraci poduzeti u tom razdoblju bili su bitno značajni u smislu osnivanja temelja naše neovisne države i određivanja budućeg puta razvoja.Potvrđivanje demokratskih prava i sloboda, pružanje jednakih prava za sve građane, bez obzira na etničku ili vjersku pripadnost, proglašenje azerbajdžanskog jezika državnim jezikom, posebna pozornost posvećena razvoju obrazovanja i kulture, uspostava redovite nacionalne vojske, sigurnosnih službi itd. svjedoče o veličini, prirodi i smislu politike koju provodi vlada Demokratske Republike.

Ostvarene aktivnosti do sada su imale snažan utjecaj na oporavak tradicija države našeg naroda i jačanje nacionalnog identiteta. Zbog toga, čak i nakon pada Republike zbog boljševičke okupacije u travnju 1921. godine, želja za neovisnošću nikada nije napustila azerbajdžanski narod, te su u njihovim mislima uvijek dominirale ideje slobode. Unatoč činjenici da je s uspostavom sovjetske vlasti nastupio kraj državnoj neovisnosti Azerbajdžana, naš narod, iako formalno, bio je u stanju zaštititi i sačuvati državu, koja je kao Savezna Republika postala jedan od subjekata Sovjetskog Saveza.

Naš narod nakon obnove u novim povijesnim uvjetima svoje državne neovisnosti, vođen tradicijama Demokratske Republike, stvorio je samostalnu državu Azerbajdžan. Za razliku od Demokratske Republike Azerbajdžan, Republika Azerbajdžan je uspjela u teškim uvjetima zaštititi i ojačati svoju samostalnost i suverenost. Unatoč dopuštenim greškama u prvim godinama, bile su poduzete jake mjere za zaštitu države, u državi je obnovljena društveno-politička stabilnost.

Danas u Azerbajdžanu uspješno se nastavlja proces izgradnje demokratske, sekularne države i civilnog društva. Napredovanja u ovom području, bude osjećaj ponosa. Od sredine 90-ih, u našoj Republici uspješno su provedene političke, gospodarske i socijalne reforme, ekonomija države i dalje se razvija, poduzimaju se učinkovite mjere za jačanje socijalne sigurnosti naroda. S različitim zemljama uspostavljene su veze, na temelju ravnopravnosti i uzajamne suradnje.

Pristupajući prestižnim međunarodnim i regionalnim organizacijama, Azerbajdžan se još više integrira u svjetsku zajednicu, te zauzima u njoj pristojno mjesto. Provode se dosljedne i ciljane mjere u rješavanju za nas najozbiljnijih problema - armenskog- azarbajdžanskog, nagorno-karabahskog sukoba, povratka naših okupiranih zemalja, obnove našeg teritorijalnog integriteta.

I danas moramo duboko proučavati povijest Azerbajdžanske Demokratske Republike, aktivnosti njezinih vodećih ličnosti, promovirati njezine ideje, koristiti njezino iskustvo. Povijesno iskustvo Republike ukazuje na to, da nije dovoljno samo dobiti nacionalnu samostalnost i suverenost, već ju je potrebno i svim sredstvima štititi i unaprijeđivati.

Politika današnje Azerbajdžanske Republike postigla je uspjehe koji nam pružaju mogućnost potvrditi da ćemo uvijek čuvati i štititi neovisnost, koju smo izgubili u periodu Azerbajdžanske Demokratske Republike, da bi ta neovisnost postala neuništiva i vječna. Dragi sunarodnjaci! Dragi građani! 28. svibnja - Dan Republike - jedan od vrlo bitnih nacionalnih blagdana našeg naroda. Povodom ovog blagdana srdačno čestitam svakome od Vas, svima sinovima i kćerima naše zemlje, osoblju naših oružanih snaga, braniteljima, obiteljima ratnih žrtava, izbjeglicima i prisilno istjeranim ljudima, te želim našem narodu mir, stabilnost i prosperitet.

Hejdar Alijev,

Predsjednik Republike Azerbajdžan

Novine «Bakinski radnik», 28. svibnja 2003. godine