Blahopřání ázerbájdžánskému národu a lidu v souvislosti s výročím 12. listopadu - Dne ústavy Baku, 11. listopadu 1999


Drazí občané Ázerbájdžánu!

Z celého srdce vám všem blahopřeji ke dni ústavy – dne 12. listopadu každému z Vás vyrážím své blahopřání.

Uplynuly čtyři roky ode dne přijetí naší první ústavy, která má pro naši nezávislost, pro náš národ a lid, náš stát obrovský osudový význam. Tato naše první ústava byla vytvořena v souladu s našimi přirozenými historickými tradicemi státnosti, národními a společenskými tradicemi. Jeví se pak logickým a přirozeným výsledkem prošlé cesty rozvoje ázerbájdžánského národa a lidu.

Ústava, která přinesla všestranné garance a podmínky pro zajištění a zabezpečení práva a svobody našich spoluobčanů, ochrany, zachování a rozvoje našeho nezávislého státu, zajištění a zachování demokratických změn v celé společnosti, vytváří pevný základ nejen pro činnost státních orgánů, ale i pro každého občana Ázerbájdžánu.

Během prošlého období bylo vykonáno mnoho práce pro zajištění a zavedení všech oblastí a sfér republiky v souladu s novou ústavou a vnesení do života z ní vyplývajících hlavních principů a požadavků. Hlubší osvojení a pochopení ústavy, její nevratné využívání v procesu budování a vytváření demokratického, právního a světského státu vyžaduje velké a osobní úsilí od každého z nás. 

Drazí přátelé! 

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že každý občan, se bude, s pocitem obrovské odpovědnosti, starat, chránit a zajišťovat dodržování hlavních částí naší ústavy ve jménu upevnění a progresu našeho nezávislého státu. Přeji vám mnoho úspěchů na této cestě.

Gejdar Alijev

Prezident Ázerbájdžánské republiky