Tale af Republikken Aserbajdsjans præsident Heydar Aliyev på verdenstopmødet om social udvikling - København, den 12. marts 1995


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Kære Hr. formand!

Ærede stats-og regeringschefer, deltagere i verdenstopmødet!

Lad mig udtrykke min taknemmelighed mod Danmarks regering for de udmærkede betingelser for verdenstopmødet om social udvikling. Jeg er taknemmelig for det forberedende udvalg og personligt for De Forenede Nationers generalsekretær for hans store hjælp i dette mødes forberedelse.

For første gang i menneskets historie er stats-og regeringschefer samlet for at opnå social velfærd for alle verdens folkeslag på et møde, hvis formål er at gennemføre en sammenhængende politik. Dette viser, at menneskeheden kommer til et nyt, højere udviklingstrin efter den kolde krig, den globale militære og ideologiske konfrontation.

For første gang viser det internationale samfund, uanset hvor et menneske bor, hvad race det er og hvad dets religion er, en forståelse af sit kollektive ansvar for menneskers sociale forhold.

Mine damer og herrer!

Republikken Aserbajdsjan, der har genvundet sin uafhængighed, er på vej til at opbygge en demokratisk retsstat ved at gennemføre markedsreformer.

Overgangsperioden var uundgåelig for os og blev ledsaget af alvorlige problemer i landet. Den blev endnu mere kompliceret på grund af Armeniens militære aggression og mere end seks års krig. Mere end 20 procent af Aserbajdsjans territorium er besat. På dette territorium er hele det økonomiske potentiale og den sociale infrastruktur blevet ødelagt. Mere end en million aserbajdsjanere er blevet fordrevet fra de besatte områder, og bor nu i teltlejre. Der er akut mangel på mad, medicin og de mest almindelige og livsnødvendige ting.

Under disse vanskelige omstændigheder tager vi alle mulige foranstaltninger med henblik på social beskyttelse af republikkens borgere.

På grund af aggressionens store økonomiske slag er der opstået en meget kompliceret situationen for Aserbajdsjan befolkning, hvilket har reduceret levestandarden dramatisk for størstedelen af vores borgere, som er blevet kastet ud i fattigdom.

Alt dette bekræfter den uløselige forbindelse mellem opgaverne i forhold til social udvikling og den politiske stabilitet i verden, en ubetinget overholdelse af folkerettens etablerede normer, FN-pagten.

Og derfor bør den af staten garanterede sociale beskyttelse af borgerne ikke være begrænset af internationale garantier for suverænitet, den territoriale integritet for stater, der udsættes for en aggression udefra.

Med henblik på menneskets sociale beskyttelse skal man udarbejde ensartede internationale sikringsstandarder ud fra de politiske, økonomiske og humanitære synsvinkler.

I forbindelse med dette beder jeg fra den høje talerstol på De Forenede Nationers møde det internationale samfund  om flere bestræbelser på at løse den armensk-aserbajdsjanske konflikt.

Vi går fortsat, ligesom tidligere, ind for en fredelig løsning af konflikten inden for rammerne af OSCE, vi beskytter OSCE Minskgruppens virksomhed og de grundlæggende beslutninger fra topmødet i Budapest. I nogle tilfælde, selv på trods af krænkelser af våbenhvilen, ønsker vi at fortsætte med at overholde våbenhvilken. Men Republikken Armenien ignorerer stadig resolutioner fra Sikkerhedsrådet i FN, der kræver en betingelsesløs tilbagetrækning af armenske besættelsestropper fra de besatte områder i Aserbajdsjan, og dette er den største hindring for at løse konflikten. For at opnå positive resultater i løsningen af konflikten skal det internationale samfund påvirke fredsforhandlingerne med dets stærke autoritet. 

Mine damer og herrer!

Aserbajdsjan, der går gennem en vanskelig overgangsperiode og er under en ekstern aggression, har brug for praktisk hjælp fra det internationale samfund.

Vi er taknemmelige for De Forenede Nationer, forskellige internationale organisationer og de enkelte lande for den humanitære hjælp til aggressionens ofre. Ligeledes er Aserbajdsjans sociale position stadig yderst kompliceret og kræver forstærkelse af en sådan hjælp.

Vi har iværksat omfattende programmer inden for landbrugsreformer, privatisering af statslige aktiver og økonomisk omstrukturering.

Vi tilbyder gode muligheder for udenlandske investeringer. Vi har startet gennemførelsen af "Århundredets kontrakt" i samarbejde med et konsortium af verdens største selskaber inden for fælles udvikling af oliefelter i den aserbajdsjanske sektor af Det Kaspiske Hav.

I år vil der i Aserbajdsjan blive afholdt det første frie og demokratiske flerpartivalg.

Jeg håber, at gennemførelsen af disse planer vil hjælpe os med at løse det aserbajdsjanske samfunds grundlæggende problemer og give os mulighed for aktivt at deltage i de internationale bestræbelser inden for social udvikling og hjælpe trængende lande.

Jeg ønsker mødets deltagere et frugtbart arbejde, og jeg er overbevist om, at vores beslutninger vil svare til forhåbningerne hos millioner af fattige i verden og vil blive en af de vigtigste søjler for den internationale stabilitet, fremgang og udvikling i det 21. århundrede.

Tak for opmærksomheden.