Erklæring fra Republikken Aserbajdsjans præsident Heydar Aliyev til medierne foran Det Hvide Hus efter den amerikanske præsident Bill Clintons officielle modtagelse til ære for Aserbajdsjans præsident - Washington, Det Hvide Hus, den 1. august 1997


Jeg hilser jer, repræsentanter for USA's medier, her foran Det Hvide Hus, og vil gerne udtrykke min respekt og agtelse for alle pressens medarbejdere.

Som I ved, har jeg de sidste par dage efter indbydelse fra præsident Bill Clinton været på et officielt besøg i USA. I disse dage har jeg haft meget frugtbare og vigtige forhandlinger. De har alle til formål at udvide og udvikle forbindelserne mellem Aserbajdsjan og USA.

I dag er kulminationen på mit officielle besøg. I Det Hvide Hus mødte jeg præsident Bill Clinton, og vi havde omfattende forhandlinger. Den aserbajdsjanske delegation havde forhandlinger med Bill Clintons kolleger. Resultatet af dette blev underskrivelsen af flere dokumenter. Præsident Bill Clinton og Aserbajdsjans præsident underskrev en fælles erklæring om de aserbajdsjansk-amerikanske forbindelsers udvikling. Præsident Bill Clinton og jeg har også indgået en stor aftale om bilaterale investeringer. Som I ved, har de økonomiske forbindelser mellem USA og Aserbajdsjan udviklet sig meget hurtigt i de seneste år, hvilket bl.a. er forbundet med samarbejdet mellem de amerikanske virksomheder og SOCAR på olie-og gasfelter i Aserbajdsjan. Dette giver gode, positive resultater. Vi vil fortsætte dette samarbejde, og i dag, her i Det Hvide Hus, har man underskrevet fire kontrakter mellem de amerikanske virksomheder Chevron, Exxon, Mobil og AMOKO og Aserbajdsjans statslige olieselskab. Det har stor betydning for udviklingen af de økonomiske forbindelser mellem Aserbajdsjan og USA.

Under forhandlingerne med Mr. Bill Clinton diskuterede vi en række spørgsmål: forbindelser mellem Aserbajdsjan og USA, situationen i regionen, hvor Aserbajdsjan ligger, og i denne sammenhæng fredelige løsninger på den armensk-aserbajdsjanske Nagorno-Karabakh-konflikt. Alt dette har stor betydning for os.

Under forhandlingerne drøftede vi også ophævelsen af artikel 907, der blev vedtaget af USA's kongres i 1992 imod Aserbajdsjan. Præsident Bill Clinton finder det nødvendig at annullere artiklen, og sagde derfor, at han vil gøre alt for dette i det følgende.

Jeg er tilfreds med alle mine møder og forhandlinger og bedømmer dem som en ny fase i de aserbajdsjansk-amerikanske forbindelser. Mellem Aserbajdsjan og USA er der partnerskaber, der vil udvikle sig yderligere efter mødet. Jeg værdsætter dette meget højt.

Overalt i USA, også her i det Hvide Hus, lægger man stor vægt på at tage sig af Aserbajdsjan, vi og jeg selv møder her meget stor gæstfrihed og venlighed. Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed for alt dette mod USA's Præsident Bill Clinton. Jeg ønsker det amerikanske folk og alle borgere i USA fred, ro og velstand. Tak.

Jeg er klar til at besvare alle jeres spørgsmål. Spørg venligst.

Spørgsmål: Har De haft forhandlinger om militært samarbejde?

Svar: Vi har ikke haft forhandlinger om militært samarbejde. I går mødte jeg forsvarsministeren, Mr. Cohen, og vi underskrev en aftale om samarbejde.

Spørgsmål: Hr. Præsident, hvis man ophæver artikel 907, hvad vil det så gavne Aserbajdsjan, især den ene million aserbajdsjanske borgere, som er flygtninge og venter på at vende tilbage til deres hjemland?

Svar: Det vil være meget nyttigt, fordi artikel 907 skaber meget store forhindringer for de aserbajdsjansk-amerikanske økonomiske forbindelser. Denne artikel forbyder levering af al bistand til Aserbajdsjan fra USA's regering. Som I ved, yder den amerikanske regering finansiel og materiel bistand til en række lande, herunder nu uafhængige lande, som tidligere tilhørte Sovjetunionen. For eksempel yder USA's regering hvert år direkte bistand til vore nabolande, herunder Armenien, på mere end 100 millioner US-dollar. Vi er berøvet denne bistand. Hvis man annullerer artikel 907, så får vi sikkert denne bistand. Mere end en million aserbajdsjanske borgere, der blev tvangsudsendt af de armenske væbnede styrker fra de besatte områder og blev flygtninge, vil for det første få endnu flere muligheder for at vende tilbage til deres hjem, og for det andet vil de selvfølgelig bruge denne bistand til at forbedre deres liv.

Spørgsmål: Mr. Clinton skulle fremlægge en rapport til Senatet i forbindelse med en ulovlig levering af russiske våben til Armenien. Har De oplysninger om dette?

Svar: Vi har drøftet dette spørgsmål. I går talte jeg om det med forsvarsministeren, Mr. Cohen. Men den amerikanske præsidents forhold til Senatet er en privat sag. Sandsynligvis vil han fremlægge en rapport eller et tilsvarende dokument til Senatet.

Spørgsmål: Hvilken betydning har de undertegnede oliekontrakter for Moskvas interesser?

Svar: Moskvas interesser er allerede sikrede i Aserbajdsjan. I udviklingen af oliefelter i Aserbajdsjan på niveau med de amerikanske selskaber deltager også selskaber fra Frankrig, Italien, Japan, Tyrkiet og Rusland. Rusland samarbejder allerede med os, og det er muligt at udvikle dette samarbejde i fremtiden.

Tak. Jeg takker.