Præsidenten for Republikken Aserbajdsjan Heydar Aliyevs erklæring - Baku, 12. maj 1995


Republikken Aserbajdsjan har altid været tilhænger af en fredelig, politisk løsning på den armensk-aserbajdsjanske konflikt, uagtet de tunge følger af den krig, der blev påtvunget os, besættelsen af mere end tyve procent af republikkens territorium og fordrivelsen af mere end en million aserbajdsjanere fra den fædrene jord.

Kravene i FN's vedtægter, OSCE's principper om grænsernes ukrænkelighed, staternes territoriale integritet og de internationale konventioner om krigsofre er i vore øjne et pålideligt grundlag for løsning af konflikten og overvindelse af dens tunge følger.

Med udgangspunkt i denne principielle position, og ligeledes som reaktion på henvendelserne fra præsidenten for Den Russiske Føderation Boris Jeltsin, SNG's Interparlamentariske Forsamling, den siddende formand for OSCE, formanden for Røde Kors' Internationale Komité og andre autoritative internationale organisationer, løslader Republikken Aserbajdsjan på årsdagen for indgåelsen af aftalen om våbenhvile på den armensk-aserbajdsjanske front ensidigt alle krigsfanger og på andet grundlag tilbageholdte borgere fra Republikken Armenien og andre personer af armensk nationalitet på Aserbajdsjans territorium.

Vi udtrykker ligeledes vor beklagelse over, at det ikke lykkedes Røde Kors' Internationale Komite at gennemføre identifikationen af hundreder af aserbajdsjanske gidsler og krigsfanger på Armeniens territorium og de besatte dele af den aserbajdsjanske jord ud fra de lister, der er blevet fremlagt fra aserbajdsjansk side.

Vi udtrykker håbet om, at den armenske side vil tilvejebringe de nødvendige betingelser for gennemførelsen af dette arbejde og løsladelsen af alle tilfangetagne aserbajdsjanske borgere.

Republikken Aserbajdsjan understreger på ny, at den er tilhænger af en fredelig løsning på den armensk-aserbajdsjanske konflikt, og udtrykker håbet om, at dette humanitære skridt, som den har taget, vil muliggøre opnåelsen af fred så snart som muligt.

Avisen "Aserbajdsjan", 20. maj 1995