Uit het gesprek van de President van de Republiek Azerbeidzjan Heidar Alijev met de delegatie van de Interparlementaire vriendschapsgroep "België-Azerbeidzjan" vanuit het Parlement van het Koninkrijk België - 24 november 2001


Heidar Alijev: Geachte gasten, onze Belgische vrienden, welkom in Azerbeidzjan! Uw huidig bezoek aan Azerbeidzjan is een nieuwe stap, genomen ter ontwikkeling van de betrekkingen tussen België en Azerbeidzjan. Daar ben ik erg blij om. Ik weet dat u reeds vele ontmoetingen en bijeenkomsten heeft gehad. Een zeer goed feit is dat u hier in Azerbeidzjan mensen heeft ontmoet die verdreven zijn van hun grondgebied als gevolg van het Armeens-Azerbeidzjaanse conflict en de gevechten, evenals vele ministers. Dit is ook erg belangrijk.

Vanzelfsprekend heeft u ontmoetingen gehad met het parlement van Azerbeidzjan. Maar ik vind ook uw ontmoetingen met veel van onze ministers zeer belangrijk. Op die manier kon u waarschijnlijk een zeker beeld krijgen over het leven van vandaag, de realiteit van Azerbeidzjan. Ik hoop dat u de verkregen indrukken aan het parlement van uw land zal overbrengen, en niet alleen aan het parlement, maar ook aan de bredere publieke gemeenschap, zodat men in België Azerbeidzjan beter zal leren kennen.

Alstublieft, Ik luister naar u.

Mariam Kachar (hoofd van de Interparlementaire vriendschapsgroep "België-Azerbeidzjan"): Meneer de President, ik dank u hartelijk dat u ons heeft ontvangen. Een dergelijke ontmoeting tussen de parlementaire fracties van België en Azerbeidzjan wordt voor de eerste keer gehouden. Onze Interparlementaire vriendschapsgroep "België-Azerbeidzjan" bestaat uit 17 afgevaardigden.

Meneer de President, zoals u weet, vergaderen in het Belgische parlement 221 parlementsleden, 17 daarvan maken deel uit van de Interparlementaire vriendschapsgroep "België-Azerbeidzjan". Wij beschouwen Azerbeidzjan als een zeer belangrijk land, zowel voor België als voor geheel Europa. Ik denk dat de geopolitieke positie van Azerbeidzjan, de ligging op het kruispunt van culturen en geschiedenis, de waarde van dit land verhoogt. En Azerbeidzjan is ook een toegangspoort vanuit Europa naar Azië.

Meneer de President, zoals u weet, ontmoetten wij tijdens ons verblijf hier, mensen die werden verdreven uit hun permanente woonplaatsen, die vluchtelingen zijn geworden binnen hun eigen land. Natuurlijk is hun situatie heel triest. Heel triest dat de gronden van Nagorno-Karabach zijn bezet door Armeense bezetters. We hopen dat de internationale gemeenschap de inspanningen zal vermenigvuldigen en dat dit probleem zal worden opgelost.

Ik wil echter onder uw aandacht brengen dat ook persoonlijke relaties een belangrijke rol spelen bij het oplossen van dergelijke conflicten. We zijn erg blij dat u nu bilaterale vergaderingen houdt met de President van Armenië. Soms kunnen dergelijke informele bijeenkomsten vele conferenties en topbijeenkomsten vervangen.

Meneer de President, één van de basisdoelstellingen van onze missie is om niet alleen ontmoetingen met de leden van het parlement te hebben, maar ook met de vertegenwoordigers van alle lagen van de maatschappij, het aangaan van relaties met hen. Onze missie kan omschreven worden als een soort parlementaire diplomatieke missie. Wij vervullen ook de functie van volksdiplomatie en onze belangrijkste doelstelling is om u te informeren over ons land en te zorgen voor de verspreiding van de informatie over uw land in ons land.

Mijnheer de President, ik wil u nogmaals onze dank betuigen voor de tijd en ontvangst van vandaag. Ik wil u zeggen dat wij bij de organisatie van dit bezoek zeer goed zijn geholpen door de ambassadeur van Azerbeidzjan in België.

Heidar Alijev: Dank u. Ik ben het volledig eens met uw gedachten en overwegingen. U zei dat u hier kwam om kennis te maken met Azerbeidzjan. U heeft uw mening uitgedrukt over de geostrategische waarde van Azerbeidzjan in deze regio en de betekenis hiervan in andere gebieden. Helaas was er hier op veel plaatsen in Europa tot voor kort geen informatie over of was er geen interesse voor. Maar alles wat u zojuist heeft gezegd over het belang van Azerbeidzjan, gelegen op het kruispunt van culturen, is wereldwijd gezien correct. Het is noodzakelijk dat iedereen dat weet. Dan stijgt ook de interesse voor Azerbeidzjan. Men zal dan eerder bereid zijn om relaties met Azerbeidzjan te onderhouden.

U bent gekomen om kennis te maken met Azerbeidzjan en om ons van dichtbij kennis te kunnen laten maken met België. België is een zeer bekend land, gelegen in het centrum van Europa. Ze heeft een grote originaliteit. Uw land verenigt verschillende gemeenschappen. Elk van hen heeft een eigen parlement. Ook is er een parlement van het land. En er zijn geen tegenstellingen. Er wordt ongehinderd gebruik gemaakt van de taal van de gemeenschap. Economie en cultuur ontwikkelen zich. Het is geen toeval dat de belangrijke Europese organisaties in België zijn gesitueerd zoals het NAVO-hoofdkwartier en het hoofdkwartier van de Europese Unie.

Meer dan eens ben ik in uw land geweest. Ik nodigde jullie ex-eerste minister uit, en hij bezocht Azerbeidzjan. Ik weet niet wat hij nu doet.

Mariam Kachar: Bedoelt u de heer Dehaene?

Heidar Alijev: Ja, ja ...

Elke keer als ik naar Brussel kwam, had ik een ontmoeting met de eerste minister. Mijn bezoeken aan België waren echter niet officieel. Ze waren in verband met de NAVO of de Europese Unie. Ik nodigde hem uit naar Azerbeidzjan te komen. Hij aanvaardde de uitnodiging en is op officieel bezoek naar Azerbeidzjan gekomen. Ook heeft hij mij meerdere keren uitgenodigd om het land te bezoeken met een officieel bezoek. Helaas is er nog geen mogelijkheid geweest om gebruik te maken van deze uitnodiging. Dus tussen de leiders van onze landen bestaan zeer goede relaties. Zulke relaties moeten bestaan tussen de volkeren. U had het hier over de volksdiplomatie ... en natuurlijk, dat is ook één van de zeer belangrijke kwesties.

Ik heb het gevoel dat u op de hoogte bent van het Armeens-Azerbeidzjaanse conflict, de huidige situatie. U weet ook over mijn rechtstreekse ontmoetingen met de President van Armenië, Kocharian. U vindt dat op die manier betere resultaten kunnen bereikt worden. Ik denk dat ook. Als ik dat niet dacht zou ik niet akkoord zijn gegaan met dergelijke rechtstreekse contacten. Tot mijn spijt hebben zowel de ontmoetingen die georganiseerd werden door de co-voorzitters van de OVSE Minsk groep - Rusland, de Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk - alsook de ontmoeting tussen de twee presidenten tot op de dag van vandaag, jammer genoeg, niet de gewenste resultaten opgeleverd.

U vertegenwoordigt een gelukkig land. De levensstandaard in uw land is hoog, de mensen leven veilig en goed, er is geen oorlog, er zijn geen conflicten. Als ik me niet vergis, telt uw bevolking samen 10 miljoen mensen. Ook wij hebben een grote bevolking. Wij hebben 8 miljoen mensen. Maar wij hebben veel problemen.

Natuurlijk kunnen wij niet pretenderen zo als België te zijn. België zoals het nu is, ontstond ook niet in één dag, in één maand of één jaar. Het land heeft grote historische tradities. In het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog waren er zeer positieve ontwikkelingen. Wij zijn slechts 10 jaar onafhankelijk. Nadat we onafhankelijk werden, raakten we betrokken in de oorlog met Armenië. De sociaal-politieke situatie in het land was gespannen. De economische en politieke systemen die door u al tientallen jaren, eeuwen worden gebruikt, de sociale kwesties, alles moet bij ons opnieuw geregeld worden, omdat wij 70 jaar in de Sovjet-Unie leefden, een socialistisch land. En, zoals u weet waren alle wetten en regels zeer afwijkend in vergelijking tot uw land.

Bij de opbouw van onze eigen staat sinds de onafhankelijkheid, hebben wij verklaard, en in onze grondwet opgenomen dat wij op weg zijn naar democratie en een markteconomie. Politiek pluralisme, vrijheid van geweten en meningsuiting... dit alles is vastgelegd in onze grondwet. Echter, het is onmogelijk om dat allemaal te realiseren binnen een dag, een jaar of zelfs tien jaar, om uw niveau te bereiken. Maar helaas lijkt men in Europese landen soms te denken dat zodra er een democratie is, die net moet zijn als in België, Luxemburg of zoals in Duitsland of Frankrijk. Natuurlijk is dit een misvatting. Wij hebben mensen die nog niet echt begrijpen wat democratie is. Tot op zekere hoogte bevinden ze zich in oppositie en eisen dat er hier een dergelijke democratie zou zijn zoals die er in België of Amerika is. Amerika had 200 jaar nodig om dit niveau van democratie te bereiken. Wij kunnen niet in tien jaar het pad afleggen dat Amerika in 200 jaar heeft afgelegd. In het bijzonder, omdat we zowel externe als interne problemen hebben.

Om vooruit te bewegen in deze zaken, zijn nauwe contacten en een nauwe samenwerking met landen als het uwe en de andere Europese landen natuurlijk zeer belangrijk. U bent op de hoogte dat wij aan het begin van dit jaar zijn toegetreden tot de Raad van Europa. Dit is een zeer positief feit. Inderdaad zijn wij door een grote beproeving gegaan. Deze testen waren moeilijk omdat we moeilijke omstandigheden hadden. Maar we zijn door de beproevingen gekomen en voldeden aan de voorwaarden. Ik denk dat dit goede omstandigheden creëert voor onze toekomstige ontwikkeling, voor de ontwikkeling van de democratie.

Kortom, nu moeten we geen tijd verspelen, want u weet goed, en wij weten ook, dat dergelijke contacten, zoals bijvoorbeeld uw bezoek aan Azerbeidzjan - en in de toekomst kunnen leden van het Parlement van Azerbeidzjan eventueel naar uw land komen - een groot voordeel voor onze landen kunnen opleveren, in het bijzonder voor de verdere ontwikkeling van Azerbeidzjan.

U zei dat 17 van de 221 afgevaardigden zich in de vriendschapsgroep "België-Azerbeidzjan" bevinden. Zij zijn onze goede vrienden. En we moeten het gebruiken.

Ik dank u nogmaals voor het bezoek. Ik hoop dat uw bezoek een zeer positieve gebeurtenis is voor de ontwikkeling van de Belgisch-Azerbeidzjaanse betrekkingen, niet alleen tussen de parlementen, maar ook op andere gebieden.

Ik zal afronden. Ik wil echter iets verduidelijken. Tijdens de introductie zei u dat u Turkse wortels heeft. Daarna kwam ik achter uw voornaam en achternaam, Mariam Qajar. Weet u wat de oorsprong van de achternaam Qajar is?

Mariam Kachar: Ik denk van Karabach uit Azerbeidzjan. Dus?

Heidar Alijev: De wortels komen van Karabach. Maar de dynastie Qajar, vertegenwoordigers van de dynastie Qajar waren jaren lang Sjeiks van Iran. Aha Mohammed sjeik Qajar… Er is een boek over Qajar, over de dynastie Qajar. En wij hebben hier mensen die tot deze dynastie behoren. Één van hen is een volwaardig lid van onze Nationale Academie. Hij schreef een opmerkelijk boek over alle dynastieën van de stam Qajar. En daarin zijn vele foto`s. Hun wortels komen eigenlijk van Karabach. Het is goed dat u hiervan op de hoogte bent. En daarom, als afgevaardigde, moet u nog meer inspanningen doen opdat het conflict in Nagorno-Karabach wordt opgelost.

Mariam Kachar: Meneer de President, ik wil u bedanken voor de verduidelijking. Eerlijk gezegd, gaf u mij een zeer moeilijke taak vanwege mijn naam. Ik denk dat dit een zeer moeilijke taak zal zijn. Maar tegelijkertijd ben ik trots vanwege het feit dat mijn wortels van daar zijn. Misschien is dat wel de reden dat ik niet ongevoelig ben voor deze kwesties. Ik wil u vertellen dat het hele Turkse volk niet onverschillig staat tegenover deze kwestie. Ik zal proberen in de toekomst de aan mij toevertrouwde missie waar te maken.

Meneer de President, ik wil u zeggen dat België als land in feite pas in 1831 tot stand is gekomen. Zoals u kunt zien, duurt het proces van ontwikkeling in België al bijna 200 jaar. U bent een jong democratisch land. Om sneller door het proces van ontwikkeling te gaan moet u, natuurlijk, de hulp van het buitenland gebruiken. Ik geloof dat hun ervaringen belangrijk voor u zullen zijn. Wij - ik en de naast mij zittende heren Jean Remaince en Louis Siquet - zullen alle krachten inspannen op dit gebied. Wij willen graag dat u onze geavanceerde ervaring gaat verkennen en wij gaan uw oude cultuur bestuderen.

Heidar Alijev: Ik ben het volledig eens met deze mening.

(Toont foto`s uit het boek van Chingiz Qajar aan de gast)

Dit is een foto van uw voorvader.

Mariam Kachar: Ik ben u zeer dankbaar. Je hebt mij een grote eer bewezen.

Heidar Alijev: Dit is een geweldig boek. U ziet, dit zijn uw voorouders. Als u de tijd heeft, moet u kennis maken met het lid van onze academie Chingiz Qajar. Hij heeft dit boek geschreven. Een maand geleden stuurde hij het naar mij als een geschenk. En ik geef het aan u. U zult kennis maken met het boek en de auteur ontmoeten.

Mariam Kachar: Het lijkt dat Chingiz Qajar mij al heeft gecontacteerd en dit boek aan mij wil geven. Als dit exemplaar voor de President is bedoeld, dan moet u het voor uzelf behouden. Ik zal het boek wat later krijgen.

Heidar Alijev: Dus u hebt elkaar al gevonden. Maar ik kan het boek ook geven.

Mariam Kachar: Voor mij zal dat een grote eer zijn.