Toespraak van de President van de Republiek Azerbeidzjan Heidar Alijev op de Internationale conferentie in Bakoe over het herstel van de historische Zijderoute - 8 september 1998


scotch egg
scotch egg
scotch egg
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

Geachte staatshoofden en delegaties!

Dames en heren!

In de geschiedenis van de menselijke beschaving hebben wegen en handelsroutes altijd een grote rol gespeeld doordat ze alle aspecten van het leven beïnvloeden: de politiek, de economie en de cultuur. Een van de schitterende voorbeelden en symbolen daarvan is de Grote Zijderoute, een globaal en uniek fenomeen dat de duizendjarige geschiedenis van vele landen en volkeren, de oude cultuur van China, de grote geografische ontdekkingen van de Europeanen, de verworvenheden van de middeleeuwse islamitische renaissance en vele andere in zich absorbeert.

Azerbeidzjan is sinds de oudheid een belangrijk onderdeel van de Zijderoute geweest, waarin het de rol van een soort brug tussen Europa en Azië speelde. De landen van de Kaukasus, de bassins van de Kaspische Zee en de Zwarte Zee waren een zone van ontwikkelde handel, culturele verrijking en religieuze tolerantie. Ze waren een van de originele onderdelen van de Zijderoute.

Als integraal onderdeel van de menselijke geschiedenis is de Zijderoute door perioden van pieken en dalen gegaan. Met het begin van het tijdperk van oorlogen, ideologische en geopolitieke rivaliteit en nieuwe scheidingslijnen verdween de Zijderoute uit ons leven en transformeerde in een mooie legende.

Maar de koude oorlog is beëindigd, naties werden onafhankelijk, algemene menselijke waarden, democratische normen en integratieprocessen zijn dominant geworden in de wereldpolitiek en het idee van de Zijderoute werd weer opgeëist door de loop van de geschiedenis.

We moeten hulde brengen aan het vooruitziende besluit van de Europese Commissie. Dankzij hun initiatief werd in mei 1993 in Brussel een speciale bijeenkomst gehouden met de staten van de Kaukasus en Centraal-Azië, gewijd aan de bespreking van een strategie voor de ontwikkeling van een nationaal en interstatelijk transportnetwerk en van een commerciële communicatie.

Het programma van de vervoerscorridor Europa-Kaukasus-Azië (TRACECA) dat tijdens deze vergadering werd bevestigd, is uitgegroeid tot een van de meest dynamische en rendabele projecten binnen de Euraziatische ruimte.

In de afgelopen vijf jaar is er dankzij de nauwe samenwerking van de deelnemende landen en de actieve steun van de Europese Commissie veel werk verzet in de modernisering en opbouw van de communicatie, de ontwikkeling van relevante wetten en codes, personeelsopleidingen en de verbetering van het douane- en tariefbeleid.

Een belangrijke gebeurtenis voor de ontwikkeling van dit programma was de ondertekening in mei 1996 in de stad Serakhs in Turkmenistan van de schikkingsovereenkomst voor het transitovervoer tussen Azerbeidzjan, Georgië, Turkmenistan en Oezbekistan, die later werd gesteund door nog andere staten. Dankzij deze overeenkomst werden de tarieven met vijftig procent verlaagd, vereenvoudigde de douaneprocedures en is gezorgd voor beveiliging en veiligheid van het vervoer. Als gevolg hiervan is in de afgelopen jaren het volume van de handel tussen Europa en Azië door de Trans-Kaukasische corridor bijna vertienvoudigd.

De succesvolle implementatie van het TRACECA-programma creëerde een basis om onze samenwerking naar een hoger niveau te brengen, met name het ontstaan van het Zijderoute-programma waaraan onze conferentie is gewijd.

De door de werkgroep TRACECA voorbereide «Basis multilaterale overeenkomst inzake internationaal vervoer voor de ontwikkeling van de vervoerscorridor Europa-Kaukasus-Azië» heeft samen met zijn technische toepassingen en de verklaring van Bakoe een belangrijke economische, politieke en historische betekenis.

Hun goedkeuring zal bijdragen tot de ontwikkeling van het handelsverkeer, de ontwikkeling en het vervoer van natuurlijke bronnen en een wederzijds voordelige economische samenwerking in de regio's van Europa, de Zwarte Zee, de Kaukasus en de regio rond de Kaspische Zee en Azië.

Het herstel van de historische Zijderoute en de betrokkenheid van de nieuwe landen en regio's daarbij zal een sterke impuls geven aan het proces van toenadering en wederzijdse verrijking van onze volkeren, de versterking van de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van onze onafhankelijke staten, evenals aan de succesvolle implementatie van democratische en marktgerichte hervormingen, en zal bijdragen tot vrede, stabiliteit en veiligheid voor allen.

De Grote Zijderoute is afkomstig uit het verleden, maar het is ook de weg naar de toekomst. Ik geloof dat, als we die weg samen bewandelen door samen te werken met respect voor elkaar en door elkaar te steunen, deze weg onze volkeren welzijn en welvaart zal brengen.

Dank u voor uw aandacht.