Toespraak door Heidar Alirza Alijev, Voorzitter van Opperste Sovjet van de Republiek Azerbeidzjan, in de Vergadering van Milli Medzjlis - 15 Juni, 1993


Lieve Afgevaardigden!

Geachte President!

Vandaag wil ik mijn diepe dankbaarheid aan parlementsleden en Opperste Sovjet van Azerbeidzjan voor groot vertrouwen uitdrukken en Ik verzeker u dat met alle beschikbare mogelijkheden Ik zal veel streven dit werk uit te voeren. Ik zal mijn beste doen deze verantwoordelijkheid met waardigheid te vervullen. Ik wil opmerken dat ik van de huidige situatie van de Republiek Azerbeidzjan volledig bewust ben. Het is ingewikkeld, hard en gespannen.

Ik realiseer volledig mijn verantwoordelijkheid en ik mijn beste in deze post zal doen.Hier, zal ik geen brede toespraak maken maar ik zou een paar woorden moeten zeggen.Als voorzitter van Opperste Raad beschouw Ik de bescherming, het versterking en de ontwikkeling van staatsonafhankelijkheid als historische succes van onze natie. De bescherming, het versterking en de ontwikkeling van staatsonafhankelijkheid zijn mijn hoofdplichten. De staatsonafhankelijkheid van Azerbeidzjan moet op basis van de tradities van Democratische Republiek Azerbeidzjan die opgericht in 1918 en moderne eisen en processen in de wereld zijn. Ik zal hard in deze richting werken; iedereen zou moeten weten dat ik de rest van mijn leven voor de ontwikkeling van de onafhankelijke Azerbeidzjaanse staat zal wijden. In dit verband, wil ik zeggen dat, wat er ook voortaan gebeurt, de Republiek Azerbeidzjan nooit zijn onafhankelijkheid zal verliezen, de Republiek Azerbeidzjan zal nooit onder invloed en controle zijn. Er zijn geruchten en onzingedachten over de restauratie van de voormalige Sovjet-Unie en de waarschijnlijkheid dat Azerbeidzjan deze Unie kan opnieuw ingaan. Het is enkel utopie. Ik verwerp deze gedachten en nodig onze natie uit dergelijke onwerkelijke dromen niet te geloven. De republiek wordt geconfronteerd met significante en moeilijke taken. Om de onafhankelijkheid en de soevereiniteit te waarborgen moeten de gebieden van Azerbeidzjan Republiek bezet door Armenië worden bevrijd. De territoriale integriteit van de Republiek Azerbeidzjan moet worden verzekerd, de oorlog moet worden tegengehouden en de vrede moet worden opgericht. In vrede en welzijn, moeten de burgers van Azerbeidzjan hun staat op basis van hun wil bouwen. Daarom is dit één van de belangrijkste kwesties. Opperste Sovjet moet aandacht aan deze kwesties schenken. Ik verzeker u volledig van het.

Op initiatief van de Verenigde Staten van Amerika, Rusland en Turkije het gisteren verklaarde en ondertekende document, is de eerste stap voor onze geleidelijke uitgang van de staat van oorlog. De Republiek Azerbeidzjan moet de meester van zijn eigen grondgebied zijn en ons volk kunnen van de staat van oorlog uitgaan. Voor dit ben ik van mening dat voortaan de effectieve maatregelen in deze richting moeten worden genomen. Zo, is de staatsonafhankelijkheid van de Republiek Azerbeidzjan de belangrijkste kwestie. De democratie moet in soevereine Azerbeidzjan worden ontwikkeld. Het politieke pluralisme moet op elke mogelijke manier worden aangemoedigd. Wij moeten schending van een wet en de Grondwet vermijden. De staatsopbouw en de de maatschappijvorming moeten op de democratische principes worden gebaseerd. De vrijheid, menselijke vrijheid, de bescherming van de rechten van de mens en de vrije economie, principes van marketing moeten in beleid en economie van het land worden gevestigd. Het betekent dat onze republiek zijn weg moet voortzetten die een jaar geleden begon. U moet zeker zijn dat ik altijd aan dit principe loyaal zal zijn.

Ons land is in moeilijke situatie nu. Één van zijn hoofdredenen is de ontwikkelingen gebeurde op 4 Juni, in Gandzja. Zij zijn vreselijk, er is bloedvergieten en de misdaad werd gepleegd. Alle deze moeten worden onderzocht en elke persoon die wet brak en aan de misdaad deelnam moet worden gestraft. De afgevaardigde onderzoekscommissie behandelt dit geval. Onze plicht is de spanning zo spoedig mogelijk te verlichten. Gisteren voerden wij besprekingen met President Abulfaz Elchibej. Bovendien, ik voerde onderhandelingen samen met sommige mensen en in privé. Ik ben van mening dat alle onze inspanningen zullen veroorzaken de spanning en de confrontatie in de nabije toekomst te verminderen. Ik steun het gebruik van wapens niet. De spanning, confrontatie moeten door vreedzame middelen, wederzijdse toestemming, verstandhouding en onderhandelingen worden geregeld.

Ik denk dat de wijsheid van ons volk, gezamenlijke inspanningen van invloedrijke mensen, intellectuelen, oudere mensen en ambtenaren ongetwijfeld alle bovengenoemde punten zal verzekeren. Met de vestiging van democratische onafhankelijke republiek in Azerbeidzjan moeten wij voor de burgerlijke maatschappij vechten en van de menselijke waarden gebruik maken. Het bereiken van onafhankelijkheid na een lange periode, moeten wij de historische successen en de nationale tradities van Azerbeidzjan aan de wereld tonen.

Ik veronderstel dat betreffende deze kwestie het Azerbeidzjaanse volk groot historisch en modern potentieel heeft. Als wij alle deze ressources effectief gebruiken, zal Azerbeidzjan zich als onafhankelijke democratische staat ontwikkelen en onze maatschappij zal op de basis van democratische, wettelijke en universeel gedeelde waarden worden gebouwd. Onze wetenschap, cultuur, nationale tradities en gelijktijdig onze Islamitische religie, scheppende basis voor het. Het gebruik van deze is onze basisopdracht. De spanning in Azerbeidzjan wordt niet verbonden slechts met de redenen van Karabach conflict die als gevolg van Armeense agressie aan Azerbeidzjan begonnen. Onlangs, gebeurden Gandzja incidenten. Helaas,één van de redenen voor de spanning is het bestaan van problemen in de relaties tussen naties en etnische groepen die in dit land eeuwenlang hebben geleefd. Azerbeidzjan is het vaderland van mensen die hier voor lange tijd leven en voortaan moet zijn. Alle burgers van Azerbeidzjan moeten gelijke rechten hebben, ondanks hun oorsprong, godsdienstige, politieke overtuigingen. Als wij in overeenstemming met deze concepten kunnen behandelen, kunnen wij de consolidatie van mensen en volken en hun coëxistentie in Azerbeidzjan verzekeren. Het is één van onze belangrijke doelstellingen en ik denk wij het zullen bereiken. Vorig jaar werd veel werk op het gebied van buitenlands beleid gedaan. Maar wij moeten veel werk realiseren. Ik denk dat als democratische staat, de Republiek Azerbeidzjan gelijke relaties met alle staten moet vestigen. Wij moeten normale betrekkingen met alle landen vestigen ondanks hun binnenlands beleid. Vooral moeten wij noodzakelijke culturele, economische, politieke verbindingen met onze naburige landen vestigen. Van dit standpunt, worden de verhoudingen met Turkije door de bevolking goedgekeurd. De relaties met naburig Iran moeten worden verbeterd en worden ontwikkeld. Rusland is een zeer grote staat. Het is onze noordelijke buurland. Ongetwijfeld, moeten de relaties op basis van onafhankelijke principes tussen Azerbeidzjan en Rusland beter, breder en vruchtbaarder zijn. Wij moeten bredere, wederzijdse relaties met de nieuwe onafhankelijke staten-de Oekraïne, Wit-Rusland, Georgië, Centraal-Aziatische staten, Kazachstan, Baltische staten, Moldavië scheppen, die leden van de voormalige Sovjet-Unie waren. Het is dus zeer belangrijk voor ons. Wij hebben economische, culturele en menselijke banden met deze landen eeuwenlang gehad. Wij kunnen deze verbindingen niet snijden, omgekeerd moeten wij deze verbindingen ontwikkelen. Ik heb geen twijfel dat juist dit beleid Azerbeidzjan voor zijn vorming en ontwikkeling als onafhankelijke staat zal helpen.

Azerbeidzjan is reeds beroemd in de wereld. De positieve houdingen die door de V.S. aan Azerbeidzjan worden getoond maken ons blij en ik denk dat wij deze relaties moeten verbeteren. De relaties met alle Europese landen vooral, met Engeland, Frankrijk en Duitsland moeten worden ontwikkeld. Gelijktijdig moeten wij de verbindingen met alle Moslim, Arabisch, Turks sprekende landen uitbreiden. Kortom, ik wilde eenvoudig mijn positie op het gebied van buitenlands beleid verklaren. Als voorzitter van Opperste Sovjet zal ik in deze richting werken en ik zal mijn beste samen met de President, Opperste Sovjet en de overheid doen meer vooruitgang en succes in onze activiteiten te bereiken.

Nochtans, eerst en vooral moeten wij de spanning elimineren die let resultaat van Gandzja incidenten is. Vandaag, in de vergadering van Milli Medzjlis (het parlement), van deze tribune, richte ik tot onze broers, zusters, kinderen en alle Azerbeidzjaanse burgers en Ik aankondig dat onze republiek zijn moeilijke periode leeft en ons hoofddoel is de bezete landen te bevrijden en de territoriale integriteit en soevereiniteit van Azerbeidzjan te herstellen. Daarom moeten wij de interne storing, confrontatie opgeven. Ik richte tot alle Azerbeidzjaanse volk, Gandzja bevolking, het lid van parlement Surat Husejnov en zijn bewapende verdedigers, nodig ik elk van hen voor wijsheid en menselijke verhoudingen uit. Onze republiek heeft een geweldige behoefte aan het en zij moeten het weten, en alle volk moet weten dat nu moeten wij ons verenigen. Wij worden met geweldige ramp in deze tragische periode van Azerbeidzjan geconfronteerd. Alle krachten, alle politieke partijen, alle politieke structuren, alle politieke en social organisaties en alle mensen moeten zich in deze harde situatie verenigen. Iedereen moet boosheid, wrok opzij leggen. Wij moeten Azerbeidzjan van deze moeilijke situatie uitnemen. Ik neem aan dat de bevolking van Gandzja en naburige provincies mijn stem zullen horen en zij zullen het steunen. Surat Husejnov zal mijn stem horen, wijze beslissing nemen en wij zullen dit probleem volledig oplossen. Ik nodig iedereen uit voor dit doel te verenigen zich en te werken. Er is geen behoefte aan onnodige besprekingen. Het is noodzakelijk hen opzij te leggen.

In dit verband, wil ik een ander punt aanroeren. In sommige cirkels zijn er conversaties dat als Hejdar Alijev opnieuw een hoge post in Azerbeidzjan houdt, hij zalwraak op iemand nemen. Men zegt dat als iemand tegen me was of een negatieve houding aan me had, ik zal het zelfde doen. Voor Azerbeidzjaanse volk aankondigt Ik openlijk met alle mijn verantwoordelijkheid dat in het algemeen is er geen zin van wraak in mijn karakter. Sommige mensen hebben het eenvoudig kunstmatig gedaan. Niet alleen mijn reputatie te beschadigen maar ook onze eenheid te verdelen. Ik beloof dat ik nooit over wraak zal denken. Ik heb elk van hen voor een lange tijd vergeven. Ik ben niet onder de druk van deze gevoelens en Ik zal nooit onder de druk van deze gevoelens zijn. Dit is niet wegens uw vertrouwen aan me en als gevolg kwam Ik aan deze post. Helemaal niet. Als gewone burger wilde ik nooit op iemand wraak nemen of benadelen en Ik zal het nooit doen. Maar in het kader van plicht moeten wij alle orde houden, wetten uitvoeren, wetten naleven en de suprematie van het recht verzekeren. Natuurlijk, zal ik nooit van mijn standpunt op deze weg afstand doen.

Ik hoop dat, samen met Opperste Sovjet, President Abulfaz Elchibaj kunnen wij uit deze situatie uitgaan. Ik nodig iedereen uit voor dit doel zich te verenigen.

Dank u!