Verklaring van de president van de Republiek Azerbeidzjan, Heidar Alijev, bij de ceremonie van de ondertekening van de Azerbeidzjaans-Turkse documenten over het transport van het aardgas naar Turkije uit het aardgasveld "Shah Deniz". 12 maart 2001


Geachte President!

Geachte vrienden!

Geachte vertegenwoordigers van de pers!

De eerste fase van mijn officiële bezoek aan Turkije komt tot een einde. Nogmaals spreek ik mijn diepe dankbaarheid uit aan mijn lieve vriend, mijn broer, de president van de Republiek Turkije, Ahmet Necdet Sezer, voor de uitnodiging om naar Turkije te komen en voor de formidabele gastvrijheid. Dit bezoek is van groot belang, want we hebben de relatie tussen onze beide landen, de kwesties in verband met onze regio en de processen die zich in de wereld afspelen geanalyseerd. We hebben de gemeenschappelijkheid van onze standpunten nog eens bevestigd en we hebben verklaard ook in de toekomst onderling te overleggen bij de Turks-Azerbeidzjaanse samenwerking. Dat maakt mij erg blij. Voor Azerbeidzjan is Turkije immers een groot en ontwikkeld land met een sterke democratie. Voor het jonge onafhankelijke Azerbeidzjan diende Turkije altijd als een voorbeeld, en ook nu is het een voorbeeld.

De geachte president heeft u reeds verteld over onze onderhandelingen en de zaken die hier werden besproken. Ik wil niet alles herhalen en uw tijd ontnemen. Ik wil er alleen op wijzen dat wij gelijke standpunten hebben in al deze kwesties. Vooral vandaag voelde ik opnieuw dat wij in beide landen, in Azerbeidzjan en in Turkije, een gelijke houding hebben tegenover het begin van de bouw van de belangrijkste pijpleiding voor de export van gas: Bakoe-Tiflis-Ceyhan. Ik kan u verzekeren dat we het werk dat we in 1994 zijn begonnen samen zullen afronden. In de komende jaren zal de Azerbeidzjaanse olie door de pijpleiding Bakoe-Tbilisi-Ceyhan naar Turkije stromen en naar de Middellandse Zee. De laatste tijd zijn er in onze betrekkingen met Turkije belangrijke vragen gerezen. Eén daarvan is de vraag over het gemeenschappelijke gebruik met Turkije van de grote aardgasvelden die door Azerbeidzjan zijn ontdekt.

We hebben grote gasvoorraden ontdekt in de aardgasvelden "Shah Deniz". Daarom hebben we reeds eerder gesprekken gevoerd met de Turkse regering en zijn we overeengekomen dat het grootste deel van het geproduceerde gas naar Turkije zal worden getransporteerd. Vandaag stel ik met groot genoegen vast dat deze overeenkomst nu is bezegeld. Er werd een intergouvernementele overeenkomst ondertekend over de aankoop en verkoop van aardgas die zal worden gewonnen in Azerbeidzjan. Dit is zeer belangrijk, aangezien deze pijpleiding door Georgië moet gaan. We hebben in het verleden een pijpleiding van Bakoe tot Georgië aangelegd. Die moeten we nu herstellen. Daarom moeten we weten waarnaar het gas geëxporteerd zal worden. Ten tweede hebben we ook een overeenkomst gesloten over 6 miljard kubieke meter gas die verkocht zal worden. Maar in de toekomst kunnen we zelfs 15 of 20 miljard kubieke meter gas per jaar aan Turkije verkopen.

Mijn lieve gerespecteerde vriend, weet u, de negende president, Suleyman Demirel, heeft herhaaldelijk tegen mij gezegd dat Turkije tot 50 miljard kubieke meter gas nodig zal hebben. Zoveel gas zal Azerbeidzjan produceren, zoveel zullen we verkopen. Vandaag de dag hebben we met de gerespecteerde president, Ahmet Necdet Sezer, een basis gelegd voor deze zaak. Ik geloof dat het succesvol zal zijn. We zullen gebruik maken van de bestaande pijpleiding en zullen het gas leveren tot aan de Turkse grens. Turkije moet de nodige voorbereidende werkzaamheden uitvoeren om tijdig gebruik van gas mogelijk te maken. Maar in de toekomst willen we nog een grote nieuwe pijpleiding aanleggen om grote hoeveelheden gas naar Turkije te vervoeren. Dus grote horizonten en perspectieven gaan voor ons open. Dit zal zorgen voor de verdere ontwikkeling van de Turks-Azerbeidzjaanse vriendschap en economische samenwerking. Tegelijkertijd verbindt dit ons nauwer met elkaar vanuit strategisch oogpunt. We hebben banden opgericht met Turkije op basis van een strategisch partnerschap. We willen deze relaties verder ontwikkelen.

Ik wil nogmaals mijn voldoening uiten over de gehouden vergaderingen en de ondertekende overeenkomsten van vandaag.

Geachte President, ik dank u nogmaals.