Toespraak van de President van de Republiek Azerbeidzjan Heidar Alijev, op de Azerbeidjaanse ambassade in Brussel - 23 april 1996


De opbouw en vorming van onze staatsstructuren bestaat ook uit het organiseren van diplomatieke betrekkingen tussen Azerbeidzjan en andere landen. Met het oog op de efficiëntie van deze contacten beginnen in verschillende landen ambassades hun werkzaamheden. Dit proces is op gang gebracht. Gedurende de afgelopen twee jaar hebben we in vele landen ambassades geopend.

Eén daarvan is de ambassade die hier in België is geopend. Aan deze ambassade besteedden we speciale aandacht omdat Brussel als het ware het centrum van internationale organisaties is, met onder andere de Europese Unie, de NAVO en andere organisaties. We werken al nauw samen met de Europese Unie en de NAVO. Daarom moet de lokale ambassade in eerste instantie dienen voor deze doelstellingen. Deze ambassade is ook zeer belangrijk en essentieel voor de bilaterale betrekkingen tussen België en Azerbeidzjan.

Ik vind dat het personeel van de ambassade tijdens een korte periode, hier veel werk heeft verzet. Er is een gebouw gekocht en de noodzakelijke condities om te kunnen werken zijn gecreëerd. Ik beschouw dit als een positief verschijnsel. Ik zie dat de vertegenwoordigers van Azerbeidzjan, die hier in de ambassade werken allemaal jonge mensen zijn. Dat maakt me blij. Onder hen zijn zowel mannen als vrouwen. Ook dat is een goed punt. Ik geloof dat u met dit team, binnen de lokale omstandigheden, in staat zal zijn om goed te kunnen werken.

Ik feliciteer u met dit nieuwe gebouw van de ambassade van Azerbeidzjan. Ik wens u succes in uw werk. Ik wil graag mijn vertrouwen uitdrukken dat u ons land zal propaganderen en de naam en de eer van Azerbeidzjan niet alleen in België, maar ook in de omringende landen, zal verheffen. Dat is uw taak, uw plicht. Ik hoop dat u uw taak en uw plicht beseft en die met waardigheid gaat uitvoeren.