Uit het gesprek van de President van de Republiek Azerbeidzjan Heidar Alijev met de eerste minister van België Jean-Luc Dehaene in een één op één vergadering het Presidentieel paleis, 14 april 1998


Heidar Alijev: Geachte Mijnheer Dehaene! Nogmaals heet ik u van harte welkom.

Ik ben ervan overtuigd dat uw bezoek aan onze republiek een belangrijke rol gaat spelen in de ontwikkeling en uitbreiding van de relaties tussen Azerbeidzjan en België.

Jean-Luc Dehaene: Geachte President! Ik ben heel blij om in uw persoon de leider van Azerbeidzjan te ontmoeten, ik ervaar een gevoel van trots in verband met het bezoek aan uw republiek en de ontmoetingen die ik heb gehad.

De kennismaking met de bezienswaardigheden van Bakoe maakte een grote indruk op mij. Nogmaals wil ik benadrukken dat na zijn onafhankelijkheid, Azerbeidzjan een land is geworden dat een sleutelpositie inneemt in de Kaspische regio.

Mijnheer Heidar Alijev! Onder uw leiderschap zijn er in de republiek grote successen bereikt op het gebied van de opbouw van de democratische rechtsstaat en de uitvoering van de economische hervormingen. In de afgelopen jaren zijn er in Azerbeidzjan werkelijk grote successen bereikt en in dit verband wil ik graag mijn tevredenheid uiten. In een korte tijd heeft uw republiek haar rechtmatige plaats ingenomen in de internationale gemeenschap. Na mijn terugkeer naar België zal ik zakenmensen in mijn land gedetailleerd vertellen over wat ik heb gezien en zal hen oproepen om op alle gebieden nog nauwere banden met Azerbeidzjan aan te gaan. Ik zal alles in het werk stellen in het belang van de consequente ontwikkeling van de samenwerking tussen de Europese instellingen en Azerbeidzjan.

Heidar Alijev: Geachte eerste minister, ik dank u voor uw vriendelijke woorden over mij en onze republiek.

Ik waardeer zeer de vastgestelde verbanden tussen Azerbeidzjan en België op vele gebieden en onderstreep het belang van de continue ontwikkeling van deze samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat het gezamenlijke werk van Azerbeidzjan met de Europese Unie, in verband met de restauratie van de “Zijderoute”, een belangrijke rol zal spelen bij de ontwikkeling van de wereldeconomie. Wij werken zeer nauw samen met de Europese Unie, in het bijzonder met de economische commissie bij de uitvoering van de TACIS en TRACECA programma’s, en tonen interesse om op alle gebieden nog nauwere banden met België te onderhouden. Er zijn ook tal van mogelijkheden voor de uitvoering van de historische contracten, ondertekend voor de gezamenlijke ontwikkeling van olievindplaatsen in de Azerbeidzjaanse sector van de Kaspische Zee. Met voldoening wil ik de speciale plaats opmerken die het Belgische bedrijf “Petrofina” inneemt in de gezamenlijke exploitatie van de olievindplaatsen “Lyankyaran-Deniz” en “Talysh-Deniz”. Ik wil nogmaals zeggen dat er een zeer groot potentieel is voor de ontwikkeling van economische betrekkingen tussen onze landen. Ik heb waardering voor de grote belangstelling van Belgische bedrijven om te komen tot nauwe banden met Azerbeidzjan in verband met de routes van de pijpleidingen, die de gewonnen olie op de wereldmarkt gaan brengen.

Jean-Luc Dehaene: Nogmaals bedankt voor het oprechte gesprek. Ik dank u ook voor de gastvrije ontvangst van mij en mijn delegatie.

Mijnheer Alijev, ik wil u nogmaals graag uitnodigen om naar België te komen voor een officieel bezoek. Ik wens u een goede gezondheid en succes in al uw zaken.

Heidar Alijev: Mijnheer Dehaene, met een gevoel van dankbaarheid accepteer ik uw uitnodiging.