Sa Tagapangulo ng Konsehong Pangseguridad ng United Nations Organization. Kopya: sa Pangkalahatang Kalihim ng United Nations Organization - Hulyo 26, 1993


Minamahal na Ginoong Tagapangulo! 

Ang madamdaming kalagayan sa bansa ko ay bungad ng patuloy at pag-igting ng pagsalakay ng Armenia, patungkol sa teritoryong paghahati ng malayang estado ng Azerbaijan, ay pumilit sa aking sulatan Ka ng liham na ito. 

Sa pagiging tapat sa mga prinsipyo at kasanayan ng pandaigdigang batas, sumang-ayon ang Azerbaijan sa pamamagitan ng СSСЕ sa pakikipagkasunduan sa kapayapaan ng madugong labanan na pinataw dito ng Republika ng Armenia, mula sa mga ideya ng pandaigdigang kaligtasan at pakikipagtulungan at sumasandal sa mga karapatan at tungkulin ng mga miyembro ng pandaigdigang organisasyong ito. Sa mahaba at mahirap na proseso ng pakikipagkasundo, ang pamahalaan ng Azerbaijan, na nagpapakita ng pagnanais na mapayapang malutas ang salungatan at sukdulang pag-ayon at pagbubuo, ay nagsagawa ng matinding paghahanap ng mga paraan sa pagpapahinto ng pagdanak ng dugo at pagtatalaga ng matibay na batayan ng mga negosasyon. Subalit, ang magaspang na paglabag ng Armenia ng mga obligasyon nito sa komunidad ng mundo at sa Azerbaijan ay nagpaparupok sa aming mga pagsusumikap sa kapayapaan. 

Mula sa petsa ng pagtanggap ng pasya sa komperensiyang Minsk ng Konseho ng Mga Ministro ng CSCE na naipasa mahigit sa isang taon na, subalit ngayon ang ideyang ito ay malayo sa katotohanan. Kung nung isang taon ang nakalipas ay pinag-usapan natin ang tungkol sa pangangailangang linisin ang Shusha at ang Lachin, bilang tanging paraan ng pagbabalik ng sitwasyon sa naganap sa petsa ng pagpasya ng Konseho ng Mga Ministro at dahil sa paglabas nito sa komperensiyang Minsk, ngayon, mahigit sa 17 porsiyento ng mga teritoryo ng Azerbaijan ay inangkin ng manlulusob na Armenian. Ang lahat ng mga bulubunduking bahagi ng Karabakh, Lachin (isang katimugang bahagi noong Mayo, 1992, at hilaga - sa buwan ng Abril ng 1993), na rehiyon ng Kalbajar, mga nayon ng Nakhchivan Autonomous Republic, Gazakh, Fizuli, Zangilan, at rehiyon ng Aghdam ng Azerbaijan ay inokupa. Sa kabuuan, 503 pamayanan ang nalusob, ang pangkalahatang bilang ng mga refugee at mga taong nawalan ng lugar ay 567 libo. 

Sa pagsisimula sa mga pampulitikang pagsalakay na ipinahayag sa pagtanggap ng mga taksil na pagpapasya sa pagsama ng Nagorno-Karabakh sa teritoryo nito, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagpapadala ng emisaryo at terorista at sa paghahatid ng mga armas, ang Armenia ngayon ay nagsasagawa ng malakihang mga pagkilos ng militar sa lupa ng Azerbaijan, binabalewala ang mga apila at mga desisyon ng СSСЕ at ng United Nations, kabilang ang resolusyon 822 ng Konseho ng Seguridad na Security Council na malinaw na humingi ng pagbawi ng sumasakop na pwersa mula sa Azerbaijan. Ang pagsisikap ng СSСЕ na nakadirekta sa pagsasakatuparan ng resolusyon, ay naharang ng ganap na pag-ayaw ng partidong Armenian sa pagpapatupad ng legal na mga kinakailangan ng mga namamagitan at, higit pa rito, ang mga panukala ng hindi katanggap-tanggap na mga kondisyon. Bilang resulta ng mga pagkilos na ito ng Republika ng Armenia, ang huling pagbisita ng Mario Raffaelli sa rehiyon, pati na rin ang kanyang nakaraang pagbisita ay hindi nabigyan ng anumang mga basehan para sa pag-asa para sa isang mabilis na pagsasakatuparan ng resolusyon ng Konseho ng Seguridad ng United Nations at ang matagal nang hinihintay na pagwawakas ng pagdanak ng dugo. 

Ang anumang paunnang teksto na tinala ng partido ng Armenia sa hindi pagsunod ng armadong puwersa ng Armenia na kumikilos sa Nagorno-Karabakh sa Republika ng Armenia ay ganap na walang batayan. Lahat ng paghahatid ng mabibigat na armas, bala, mga puwersang buhay, at pati na direktang pamamahala ng militar na pagkilos ay natupad sa pamamagitan ng Republika ng Armenia sa pamamagitan ng annexed na lugar ng Lachin. 

Sa paggamit ng tumas na paghinto, pagkatapos ng pag-alis ng misyon ni Raffaelli, nagsimula ang Armenia ng bagong malakihang pag-atake kung saan inokupa ng armadong pwersa nito ang lungsod ng Agdam. Ang taksil na pagkilos na ito ay tumama ng pagyurak sa isang naunang proseso ng kapayapaan na hindi pa nasisimulan. Bago nito, nagbabala ang pamahalaan ng Azerbaijan sa Konseho ng Seguridad na ang pagpapahaba ng proseso ay maaaring lumikha ng isang mas mapanganib na sitwasyon sa pamamagitan ng pagbabanta ng malaking aksidente. 

Ang kasalukuyan kundisyon ay agarang pumipilit sa pamamagitan ng Konseho ng Seguridad sa saligan ng kapangyarihan na ibinigay rito ayon sa Charter ng United Nations. 

Ang mga agarang pamamaraan ay dapat gawin patungkol sa pagpigil ng sumasalakay, pagwawakas ng pagdanak ng dugo at kalayaan ng mga inokupahang teritoryo ng Azerbaijan.

Kaugnay ng mga sinaad na punto, nais kong agad tawagin ang pagsasama-sama ng Konseho ng Seguridad. 

Heydar Aliyev, 

Isinasagawa ang mga awtoridad ng Presidente ng Republika ng Azerbaijan, Tagapamuno ng Supreme Soviet ng Republika ng Azerbaijan.